Yönetim Kurulu Genel Sekreter

İstanbul'da doğdu.9 Eylül Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Halen, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenimini sürdürmektedir.
 
1983 yılında memuriyete başladığı Adalet Dairesi'nde, Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.Çocukluğundan beri çok sevdiği musikiye 1982 yılında girdiği Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı.
 
Cemiyetteki eğitimi ile birlikte, solistlik, koristlik, sunuculuk,öğretmenlik gibi hemen her alanında görev yaptı.
 
Halen Cemiyetin Yönetim Kurulu, Muhasip üyeliği ile birlikte, bu faaliyetlerini sürdürmektedir.